Consultants

Our consultants work hard on their projects and we want to recognize them for their work.  Here is a list of students who have made contributions to the community through Stat-Com.

2016 – 2017 Academic Year

Yumeng Bu, Eric Caster, Omar Choudry, Kongyang Cui, Irina (Qiuming) Fu, Yiming Gao, Trevor Harris, Rui Hu, Wenke Huang, Ke Ji, Rahul Kalluri, Edmond Kim, Hexian Li, Hongfei Li, Kangji Liu, Liting Liang, Zihao Liu, Zhitao Ma,  Binxiang Ni, Sagar Pahuja, Shirley Peng, Lyndsay Shand, Shriyak Sridhar, Yiming Tang, Robin Tu, Meiruo Xiang, Zixuan Yang, Yuan Yuan, Mengjie Wang, Jing Wang, Yueting Wang, Jiexin Xu, Huanhuan Yue, Jingyi Zeng,  Jiyang Zhang, Xiaoqian Zhang, Wenzhuo Zhou

2015 – 2016 Academic Year

Wanxin Bai, Dan Balzekas, Viola Chang, Yu Dai, Bob Eisinger, Beichen Huang, Grant Jordan, Rahul Kalluri, Jian Li, Tangwei Li, Boyang Liu, Ruoqian Liu, Yuetong Liu, Zhoutao Pei, Lavena Patra, Chufei Ou, Lyndsay Shand, Yuhong Tan, Robin Tu, Yuhong Tan, Thomas Wolfe, Wenwen Ye, Siyu Wang Yurong Xia, Albert Yu, Zeyu Zhang, Yingying Zhong

2014 – 2015 Academic Year

Avinash Balakrishnan, Yu Dai, Qianyu Cheng, Bob Eisinger, Yimin Ge, Boyi Guo, Zhiyi Guo,  Beichen Huang, Grant Jordan, Bethany Lim,  Kyle Payne,  Lyndsay Shand, Yang Song,  Zhaoying Tang, Yujing Wang, Yunan Wang, Tianyu Wang, Yi Xuan, Sangbeak Ye

2013 – 2014 Academic Year

Haoyan Cai, Max Candocia, Liqun Chen, Yexuan Chen, Yuqiao Dong, BoB Eisinger, Yexuan Fan, McClelland Kemp, Xinran Liu, Subhadeep Paul, Lyndsay Shand, Zhenyu You