Group

Professor Verma

    Prof. Vishal Verma

Graduate Students

     Joseph V Puthussery                 Yixiang Wang                         Haoran Yu

 

        Sudheer Salana                     Marcel Briguglio                        Yicen Liu


                                                  P.S. Ganesh Subramanian

 Alumni

Jinlei Wei
M.S. in Environmental Engineering (2018)
Qianshan Xiong
M.S. in Environmental Engineering (2017)

     

 

Past Members

Lianming Zhao
Visiting scholar 2018-2019
Jing Xu
Visiting scholar 2018-2019
Varenya Mehta Graduate Researcher 2017-2018
Chen Zhang Undergraduate Researcher 2017
Rob Wang Undergraduate Researcher 2016
Yilan Cheng Undergraduate Researcher 2017
Udit Gupta Graduate Researcher 2017
Avin Arefzadeh Undergraduate Researcher 2019
Huawei Zhang Graduate Researcher 2018-2019
Ian Cornejo Undergraduate Researcher 2019