Seminar Archives

Fall 2021:

9.10.21 – Yuquing Mao

9.24.21 – Dr. Chang-Yu Wu

10.8.21 – David Dzombak

10.15.21 – Shiyuan Wang

10.22.21 – Steve Hankey

10.29.21 – Manho Park

11.5.21 – Chamteut Oh

11.12.21 – Jinyong Liu

11.19.21 – Gus Greenwood

12.3.21 – Nick Avila

 

Spring 2022:

2.4.22 – Ratul Chowdhury

2.11.22 – Makoto Kelp

2.18.22 – Yeongmin Kim

2.25.22 – Weiyi Pan

3.4.22 – Tzu-Yu Lin