All posts by r-sowers@illinois.edu

2017-05-02

Final Poster for 2017 Spring IGL project on Geometry of Autonomous Vehicles

    • Helen Babb, Kyle Begovich, Siqi Chen, Yiching Chen, Yichia Huang, Boyu Li, Jingch Liu, Yuhua Lu, Linzi Meng, Robert Monks, Saumil Padhya, Bowen Song, Yihan Zheng, Qinfeng Zhang
    • Project leaders (graduate students): Ramakrishnan Narayanan,  Raphael Stern, Nilesh Thakkar

     

  • Co-sponsored by Professor Dan Work, UIUC Dept. of Civil and Environmental Engineering.

2017-05-02

Final Poster for 2017 Spring IGL project on Traffic Patterns in Manhattan

  • Students (undergraduate students): Raghav Bakshi, Hyun Shik Choi, Andrew Dunham, Xinyi Li, Xinyu Liu, Yicheng Pu, Gabriel Shindnes, Haozhe Wang, Jing Wang, Ziying Wang, Yu Wu, Bin Xu
  • Project leaders (graduate students): Vaibhav Karve, Derrek Yager

Co-sponsored by Professor Dan Work, UIUC Dept. of Civil and Environmental Engineering and Professor Arnab Chakrabortyof UIUC Department of Urban and Regional Planning.